تعرفه تخفیفات ارسال پیامک در سامانه پیام دهی پیام لند

مبلغ شارژ پیامک (تومان)

تعرفه هر پیامک ارسالی

16.5

16

3.000.000

15

15.5

14

13

15.000.000

400.000

1.500.000

150.000

5.000.000

​​مشترکین پرمصرف از تعرفه ارسال کمتری برخوردار می شوند

مقایسه و خرید پنل پیامک
پنل پیامکی چیست؟