تعرفه ارسال پیامک در سامانه پیام دهی پیام لند

مبلغ شارژ پیامک (تومان)

تعرفه هر پیامک ارسالی (تومان)

56

3.000.000

50

53

48

45

25.000.000

400.000

1.500.000

5.000.000

​​مشترکین پرمصرف از تعرفه ارسال کمتری برخوردار می شوند

مقایسه و خرید پنل پیامک
پنل پیامکی چیست؟

1. تعرفه ارسال پیامک از سمت اپراتورهای مخابرات تعیین میشود (بین 40 تا 59 تومان) و بر اساس میزان خرید در هر نوبت میتوانید از تخفیفات مخابراتی استفاده کنید
​​​​​​​
2. ​​​​​​​در صورت عدم استفاده از پنل اس ام اس ، میزان شارژ شما تا زمان ارسال در سیستم پیام دهی باقی می ماند و تاریخ انقضا ندارد

​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​3. تعرفه های فوق با احتساب تبصره ۶  قانون بودجه می باشد و هیچ مبلغی در هنگام ارسال پیامک به آن افزوده نمی شود