با وب سرویس پیام لند شما میتوانید به راحتی پنل پیامکی خود را به هر نرم افزار یا وب سایت و فروشگاه آنلاینی متصل کرده
کلیه متدها با ذکر مثال در فایل راهنما به صورت کامل توضیح داده شده

دانلود راهنمای وب سرویس
خطوط خدماتی مخاراتی چیست؟

فایل راهنمای وب سرویس پیامکی